Uvod u PHP

PHP je programski jezik namenjen kreiranju serverske komponente web aplikacije. Web aplikacije u najvećem broju slučajeva funkcionišu kroz komunikaciju klijenta i servera. Na strani klijenta programiramo u JavaScriptu (a isto tako možemo koristiti Flash ili Javu), a na strani servera koristimo PHP (ili ASP, JSP, CGI, Perl...). PHP je moćna i besplatna tehnologija koja dolazi "upakovana" uz Linux servere, zajedno sa Apache web serverom i MySQL bazom podataka. Samim tim PHP nam na lak način dozvoljava pristup podacima koji dolaze sa klijenta (GET i POST parametri, cookies, informacije o klijentskom sistemu), omogućava lak rad sa MySQL bazom podataka i na jednostavan način kreira HTML izlaz.

Web aplikacija funkcioniše kroz stalnu komunikaciju klijenta i servera

Sve što nam je potrebno za programiranje u PHP-u je tekst editor. Da bi se programi izvršavali, nije potrebno kompajliranje - sve što nam je potrebno je server koji izvršava PHP stranice. Ovo nije veliki zahtev, pošto je sve dostupno potpuno besplatno. Čak iako nemate svoj web sajt ili pristup "pravom" serveru, možete (takođe besplatno) koristiti neko LAMP (za Linux) ili WAMP (za Windows) rešenje. Ovi "AMP-ovi" u stvari predstavljaju pakete "Apache-MySQL-PHP" koje instalirate na svom računaru.

PHP je jezik koji nasleđuje sintaksu jezika C, tako da, ako imate iskustva u tom jeziku, Javi ili JavaScriptu, nećete imati problem da se naviknete. U PHP-u se može programirati na klasičan način, pomoću funkcija i modula, ali i objektno-orijentisano. Svoju popularnost PHP duguje ogromnoj biblioteci funkcija koje dolaze uz njega, tako da osim klasičnog rada sa npr. stringovima i nizovima, postoje i funkcije za rad sa grafikom (kreiranje i manipilacija slikama), kriptografiju i još mnogo toga.

Da biste počeli da programirate u PHP-u, potrebno je makar neko predznanje HTML-a i CSS-a, pošto su PHP programi inkorporirani u HTML dokument.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.