Šta su to regularni izrazi?

Regularni izrazi, suštinski, predstavljaju tekstualne šablone. U pitanju je čitav standard, ili bolje reći set pravila (pošto ne postoji standardizaciono telo), kojim se ti šabloni opisuju. Ako želimo da budemo još precizniji, regularni izraz (eng. Regular Expression, skr. RegEx) je mini-program, napisan za specifičnu virtuelnu mašinu (tzv. automat) koji vrši pretraživanje teksta na osnovu tog izraza.

Regularne izraze kao takve, možemo koristiti u određenim programima (npr. programi za obradu teksta), kao i u nekim programskim jezicima (JavaScript, Java, .NET jezici, Perl...).

Tekstualni šabloni

Tekstualni šablon je takođe neki tekst, ali tako "skrojen" da u stvari opisuje u šta bi tekst trebao da se uklopi. Kroz rad sa računarima smo mogli da se sretnemo sa raznim tekstualnim šablonima.

Prvi primer bi bilo listanje direktorijuma u DOS-u. Možemo zadati da nam računar prikaže sve fajlove tipa "doc". Zvezdica u šablonu označava nijedan ili više bilo kakvih znakova. Tako ovaj šablon obuhvata fajlove koji imaju bilo koje ime, i eksteniziju "doc".

dir *.doc

Ako ste ikada imali malo ozbiljniji zadatak pronalaženja i zamene teksta u Word-u, verovatno ste malo proučavali specijalne karaktere koje možete zadati u pretrazi. Na primer, ako bismo želeli da pronađemo sve pasuse koji počinju cifrom, koristili bismo specijalni znak za kraj reda (paragraph mark) i specijalni znak koji označava bilo koju cifru (any digit).

Find what: ^p^#

U Access-u takođe postoji mogućnost pretraživanja polja u tabeli na osnovu tekstualnog šablona pomoću operatora Like. Ako bismo želeli da prikažemo sve podatke kod kojih npr. ime počinje na slovo "M", koristili bismo sledeći kriterijum:

Like "M*"

Ovaj isti operator se koristi i u MySQL bazama podataka, s tim što "džoker znak" koji predstavlja "nijedan ili više bilo kojih znakova" nije zvezdica, već procenat:

ime LIKE "M%"

Sve su ovo različiti načini da definišemo tekstualni šablon, a sticajem okolnosti ni jedan nije pravi regularni izraz. Međutim, bitno je da smo sada stekli ideju o tome čemu šabloni služe.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.