WEBnSTUDY.com
MySQL

SQL čitanje i sortiranje podataka

Sada ćemo se upoznati sa najosnovnijim oblikom upita za čitanje podataka iz baze, koji se zadaje u jeziku SQL. Za ovo koristimo iskaz SELECT. U ovom tekstu ćemo obraditi samo najosnovnije mogućnosti za čitanje podataka iz jedne tabele.

Tabela u relacionoj bazi podataka, sadrži slogove (redove) sa poljima (kolonama). Ove podatke je moguće iščitati i to tako što posle reči SELECT, zadajemo listu polja (u stvari izraza, pošto SELECT ne mora da sadrži isključivo polja). Lista polja predstavlja kolone koje će biti prikazane u rezultatu. Onda se zadaje odrednica FROM posle koje navodimo tabelu odakle čitamo podatke (ovde se u stvari može zadati lista tabela, ali time se bavimo u tekstu o povezivanju tabela).

SELECT [lista izraza] FROM [tabela]

Umesto liste polja, moguće je zadati oznaku * (zvezdica), koja označava sva polja. Kada se govori o optimizaciji SQL upita, ova praksa se ne preporučuje. Bolje je navesti čak i sva polja nego samo zvezdicu.

SELECT * FROM [tabela]

Dobijene rezultate je moguće poređati ako navedemo i odrednicu ORDER BY. U ovoj odrednici možemo navesti celu listu polja i za svako navesti da li se sortira po opadajućem redosledu (DESC). Ako se DESC ne navede, sortiranje se vrši po rastućem redosledu.

SELECT [lista izraza] FROM [tabela] ORDER BY [lista select polja]

Za sortiranje se takože može zadati lista polja, što znači da će se sortiranje vršiti po prvom zadatom polju, a za sve vrednosti koje su jednake, po drugom polju itd.

Primer

Recimo da postoji sledeća tabela pod nazivom knjige.

sifra naslov stranice zanr pisac
0001 Isijavanje 390 HOR P02
0002 Boja magije 270 FAN P09
0005 Čekajući Godoa 90 DRA P11
0006 To 1070 HOR P02
0007 Veštice na putu 370 FAN P09
000A Mračna kula - Revolveraš 200 FAN P02
000B Prokleta avlija 150 IST P01

Pogledajmo najpre najjednostavniji SELECT iskaz koji treba da pročita naslove i brojeve strana iz tabele knjige.


  SELECT naslov, stranice
  FROM knjige
		
naslov stranice
Isijavanje 390
Boja magije 270
Čekajući Godoa 90
To 1070
Veštice na putu 370
Mračna kula - Revolveraš 200
Prokleta avlija 150

Hajde da sada napravimo takav isti upit, ali da još sortiramo podatke prema broju strana od "najveće" do "najmanje" knjige - dakle u opadajućem redosledu.


  SELECT naslov, stranice
  FROM knjige
  ORDER BY stranice DESC
		
naslov stranice
To 1070
Isijavanje 390
Veštice na putu 370
Boja magije 270
Mračna kula - Revolveraš 200
Prokleta avlija 150
Čekajući Godoa 90
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.