Tipovi MySQL naredbi

SQL naredbe se mogu podeliti prema svojoj nameni na sledeće kategorije:

Standardna podela je na DDL i DML, ali sa povećavanjem mogućnosti baza podataka, izdvojile su se i druge dve kategorije.

DDL

DDL (Data Definition Language) predstavljaju naredbe SQL-a koje služe za definisanje strukture podataka. Ove naredbe zadajemo bazi podataka na početku kada želimo da napravimo tabele i dodamo kolone i njihove tipove. Neke od najkorišćenijih naredbi ovog tipa su:

DML

Naredbe DML-a (Data Manipulation Language) su najkorišćenije. Kako i ne bi bile, kada nam koriste da čitamo, upisujemo ili menjamo podatke u tabelama. Ove naredbe se koriste da kreiramo one "prave" upite za bazu podataka. Primeri su:

DCL

DCL (Data Control Language) su naredbe kojima definišemo koji korisnik ima kakva ovlašćenja u radu sa bazom podataka. Primeri ovih komandi:

TCL

TCL (Transaction Control Language) se koriste u radu sa transakcijama. Transakcije predstavljaju način kontrolisanja DML naredbi, koje rade sa podacima. Pomoću njih, niz DML upita može biti grupisan u logčku celinu.

Videćemo da nam je za početak dovoljno da naučimo svega nekoliko naredbi DDL-a i DML-a.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.