SVG standard

SVG (Scalable Vector Graphics) je grafički standard koji održava organizacija W3C (oni rade i na standardima današnjih web tehnologija - HTML, CSS i XML).

SVG je standard za predstavljanje vektorske grafike. To znači da omogućava predstavljanje 2D vektorskih oblika, odnosno njihove matematičke reprezentacije. Pošto je u pitanju vektorska grafika, slike se mogu uveličavati, smanjivati ili deformisati bez ikakvog gubitka kvaliteta.

Ono što je značajno je da je SVG otvoren standard namenjen web-u. SVG standard možda nije toliko popularan i poznat "široj javnosti", kao npr. JPG, GIF ili PNG grafički formati, ali danas ga podržavaju svi važniji web čitači, bilo na desktop računarima, bilo na mobilnim platformama. Sam standard je "open source", što znači da programeri koji razvijaju aplikacije koje mogu da čitaju i snimaju ovaj format ne moraju da plaćaju za dozvolu.

SVG grafika kreirana u programu Inkscape

Pošto je u pitanju standard zasnovan na XML-u, kreiranje grafike je moguće i u običnom tekst editoru, a sama SVG grafika se može inkorporirati u HTML i formatirati pomoću CSS-a. To znači da kao i HTML poseduje DOM (Document Object Model) što znači da se grafičkim elementima može pristupati i preko JavaScripta. Zahvaljujući svemu tome, ako već vladate HTML-om, CSS-om i JavaScriptom, SVG ćete lako savladati.

Pošto je u pitanju vektorska grafika - veličina fajla ne zavisi od veličine slike, već od kompleksnosti grafike. Takođe, kompletnu sliku je moguće "sklopiti", odnosno kreirati u web čitaču (dakle na klijentu), što sve ukupno može prilično da rastereti web server i smanji internet saobraćaj. Najbolje od svega je to što je SVG grafika interaktivna - može se menjati na stranici, a sami elementi grafike mogu reagovati na događaje.

Uz SVG, obično ruku-pod-ruku ide i SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) - deklarativni jezik za multimediju i animaciju, namenjen ljudima koji ne znaju programiranje. Ovaj jezik je jednim delom uključen u SVG standard, tako da je u okviru SVG grafike moguće napraviti i animaciju, bez potrebe za JavaScript programiranjem.

  1. Frost J., Dailey D., Strazzullo D. (2012): Building Web Applications with SVG, O'Reilly Media Inc., Sebastopol, CA
  2. http://w3c.org/svg/
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.