Šta je to DOM

Web DOM je druga strana novčića programiranja klijenta. JavaScript je jezik koji ima velike mogućnosti, ali glavnu snagu pokazuje kada se primeni nad elementima HTML dokumenta. DOM (Document Object Model) su objekti koje web čitač pruža JavaScriptu. Zahvaljujući tome, naš program može pristupati web čitaču i samom HTML dokumentu.

Drugim rečima, DOM je programski interfejs ka HTML dokumentu. DOM predstavlja HTML dokumenat (ali i web čitač) u obliku JavaScript objekta. To znači da pomoću JavaScripta možemo menjati svaki deo dokumenta, ili ga čak kreirati. Web DOM je tokom godina evoluirao u pravcu odvajanja od JavaScripta. Danas je DOM nezavisni objektni model, koji se može koristiti iz svakog programskog jezika zasnovanog na objektima. Ipak, JavaScript je jezik koji je tradicionalno podržan u svim web čitačima i naši primeri i predstavljanje mogućnosti DOM-a će biti pomoću ovog jezika.

Da bismo koristili DOM u JavaScriptu, ne moramo da zadajemo nikakve specijalne pozive ili naredbe. Jednostavno koristimo objekte DOM-a kao i sve druge objekte JavaScripta. Kako budemo napredovali kroz DOM, primetićemo da različiti HTML objekti implementiraju iste DOM interfejse - imaju iste metode i svojstva.

Tako na primer i <tr> redu tabele i <div> bloku možemo dodavati podelemente ili im menjati stil izgleda. Sa druge strane, objekat reda tabele ima i neke specifične elemente - na primer, kolekciju ćelija unutar reda kojima se onda pristupa isto kao elementima niza.

Korišćenje DOM-a

Ovde možete videti tipičan isečak JavaScript programa koji koristi web DOM.


 // pristupamo HTML elementu koji ima ID "pasus" i to zahvaljujući objektu document (HTML strana)
 var p = document.getElementById("pasus");
 
 p.style.color = "#900";        // podešavamo CSS boju teksta
 p.innerHTML = "Novi tekst u pasusu!"; // menjamo sadržaj pasusa
 
 // prikazujemo prozorčić sa porukom zahvaljujući objektu window (web čitač)
 window.alert("Nastale su neke promene u dokumentu!");
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.