DOM objekti

Elementi HTML dokumenta su hijerarhijski povezani u strukturu koja suštinski predstavlja stablo. Čvorovi na svakom nivou predstavljaju duplo povezanu listu (svaki elemenat pokazuje i na prethodni i na sledeći), a svaki čvor može imati svoju pod-listu.

Osnovni tip čvora je Node (čvor, objekat). Malo složeniji objekti su tipa Element. Svaki elemenat jeste node objekat, ali svaki node objekat nije element. Elementi imaju sve mogućnosti node-ova, i još gomilu svojih specifičnih. Konačno, postoje i elementi tipa HTMLElement. To je još specifičniji i složeniji objekat. Svaki HTML element jeste istovremeno i node i element, ali obrnuto ne važi. HTML elementi imaju sve mogućnosti običnih elemenata, a samim tim i node-ova.

HTML Element nasleđuje i proširuje Element koji nasleđuje i proširuje Node

HTML elementi su u stvari HTML objekti koji postoje na web stranici. To su naslovi, pasusi, DIV blokovi, čak i svaki span element, markiran ili podebljan tekst, slika... Baš sve što smo naučili da napravimo na web stranici. Zašto onda postoje i obični elementi i node-ovi? Stvar je u tome što u našem dokumentu, možemo imati i objekte koji ne spadaju pod HTML!

Pre svega možemo imati XML podatke koji imaju istu "stablo" strukturu - potrebno je omogućiti iščitavanje i manipulaciju svim tim elementima, a ipak ti elementi nisu isto što i HTML elementi, i nemaju sve mogućnosti prikaza kao oni. Isto važi za SVG slike i MathML formule. Svi oni po strukturi podsećaju na HTML (u stvari svi proizilaze iz XML-a), ali njihovi elementi imaju neke sasvim drugačije osobine i mogućnosti.

U redu, ali čemu onda služe node-ovi? Treba da znamo da u dokumentu ne figuriraju samo "elementi", odnosno objekti koje kreiramo oznakama. Svaki "običan" tekst se u stvari računa kao "tekstualni objekat", ili preciznije text node, a slično važi i za komentare (comment node). Mogućnosti rada sa elementima postoje iz praktičnih razloga, jer programeri u najvećem broju slučajeva žele da rade upravo sa elementima. Kada bi mogli da rade samo sa node-ovima, gubili bi vreme na "prosejavanje" koji node-ovi su elementi, a koji predstavljaju običan tekst.

U ovom članku ćemo obraditi sledeća svojstva:

Node
nodeType r Tip Node objekta
nodeName r Naziv Node objekta
Element
tagName r Naziv oznake koja predstavlja elemenat
id rw Jedinstvena identifikacija elementa u web dokumentu
className rw Tekstualno svojstvo koje sadrži klasu elementa
HTMLElement
style rw Objekat kojim možemo postaviti vrednost bilo kog CSS atributa za elemenat

Objekat Node

Osnovni tip objekta u web dokumentu je "najapstraktniji". Njegova svojstva i metodi su najopštiji, koji mogu da se primene na svaki mogući čvor u DOM stablu.

nodeType r Tip Node objekta
nodeName r Naziv Node objekta

nodeType

Najjednostavniji način identifikacije nekog DOM objekta je preko svojstva nodeType. Ovo svojstvo ima celobrojnu vrednost zavisno od toga kog tipa je objekat. Najvažniji tipovi, sa kojima radimo u 99% slučajeva su svakako elemenat i tekstualni objekat. Ovo svojstvo u programu možemo samo čitati, ne i menjati.

var x = objekat.nodeType;

Moguće vrednosti ovog svojstva su:

Def. konstanta Vrednost
Node.ELEMENT_NODE 1
Node.TEXT_NODE 3
Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE 7
Node.COMMENT_NODE 8
Node.DOCUMENT_NODE 9
Node.DOCUMENT_TYPE_NODE 10
Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE 11

nodeName

Ovo svojstvo sadrži tekst koji predstavlja naziv objekta. Vrednost ovog svojstva se može samo čitati, ne i menjati.

var x = objekat.nodeName;

Zavisno od toga koji je tip objekta, moguće su različite vrednosti:

Tip objekta nodeName
Elemenat element.tagName
Tekstualni objekat "#text"
Komentar "#comment"
Dokument objekat "#document"
Dokument fragment objekat "#document-fragment"
Objekat tipa dokumenta Naziv tipa dokumenta
Instrukcija za obradu target deo instrukcije
CDATA odeljak "#cdata-section"

Ovo svojstvo preciznije identifikuje objekat, pošto za neke tipove daje tačan naziv objekta.

Objekat Element

Glavne grupe svojstava i metoda koje dodaje tip Element su:

tagName r Naziv oznake koja predstavlja elemenat
id rw Jedinstvena identifikacija elementa u web dokumentu
className rw Tekstualno svojstvo koje sadrži klasu elementa

tagName

Svojstvo tagName sadrži tekstualni naziv oznake tog elementa. Ovo svojstvo ne možemo menjati, što je i logično jer bi to značilo da možemo menjati tip elementa. Ako baš to želimo da uradimo, postoji više različitih načina da se ovo postigne (npr. korišćenjem svojstava innerHTML i outerHTML, uklanjanjem jednog i umetanjem drugog elementa...)

var x = element.tagName;

id

Svojstvo id predstavlja jedinstvenu identifikaciju elementa u dokumentu. Ono odgovara HTML parametru id. Za različite identifikacije elemenata u CSS-u mogu biti definisani različiti stilovi pod ID selektorima.

element.id = "[identifikacija]";

Ako element pripada dokumentu, možemo ga "dohvatiti" korišćenjem metoda getElementById() objekta document. Zbog toga je jako bitno da ne postoje dva elementa sa istom identifikacijom u dokumentu.

className

Svojstvom className možemo da čitamo ili definišemo klasu kojoj pripada element. Ovo svojstvo je adekvatno parametru class koji se zadaje u HTML elementima.

element.className = "[klasa]";

Ovo je veoma korišćeno svojstvo u programiranju. Na ovaj način, preko JavaScripta, efikasno možemo menjati izgled elementa pošto se sa promenom ovog svojstva menja koji CSS selektor se primenjuje na elemenat.

Objekat HTMLElement

Objekat HTMLElement predstavlja bilo koji HTML elemenat u našem dokumentu. U suštini svi konkretni HTML elementi potiču od ovog objekta (u objektno-orijentisanom programiranju se kaže da ga "nasleđuju"). Ovaj objekat ima svojstva i metode koji se bave sledećim zadacima:

style rw Objekat kojim možemo postaviti vrednost bilo kog CSS atributa za elemenat

style

Svojstvo style predstavlja objekat koji sadrži veliki broj svojstava koja odgovaraju CSS atributima. Samo svojstvo odgovara parametru style koje se zadaje u HTML elementima, ali je mnogo moćnije. Parametar style je tekstualan i predstavlja listu CSS deklaracija. Sa druge strane, objekat style omogućava da precizno podešavamo tačno onaj CSS atribut koji želimo.

element.style.CSS_svojstvo = "[vrednost]";

Ovako zadato formatiranje će biti "najjače", s obzirom da se računa kao in-line stil. Trebalo bi da se u ovom objektu nalaze svojstva za svaki CSS atribut koji web čitač prepoznaje. Naravno, nazivi se donekle razlikuju, a neko opšte pravilo je sledeće:

Ako je naziv CSS atributa u formi: neki-naziv U programu ga obeležavamo kao: elemenat.style.nekiNaziv

Kada menjamo className ili style, svi CSS atributi za koje su definisane tranzicije, će biti animirani.

Primer

Evo par ideja kako bismo mogli da koristimo ova svojstva.


 var obj = document.getElementById("sek");
 obj.className = "ispis";
 obj.style.fontSize = "14pt";
 obj.style.color = "red";

 var blok = document.createElement("div");
 blok.id = "specijal";
 blok.innerHTML = 'Zadajemo neki <b>važan</b> tekst.';
 
 if (blok.nodeType == Node.ELEMENT_NODE) {
  obj.innerHTML = blok.tagName;
 }
 obj.appendChild(blok);
 

Evo i kako bi to izgledalo u praksi...

dom-element-basic-sr
 1. Mozilla Developer Network, Node
 2. Mozilla Developer Network, Element
 3. Mozilla Developer Network, HTMLElement
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.