WEBnSTUDY.com
Materijali za kurs iz web programiranja

Osnovi računarstva

računarski sistem

Najpre bismo trebali da naučimo o načinu na koji računari funkcionišu, o fajl sistemu i tipovima fajlova. Naučićemo kako računari predstavljaju podatke i o različitim sistemima brojeva.

sys

hardver

Ova tema se bavi delovima računara, ulaznim i izlaznim uređajima.

hwr

softver

Računar neće raditi bez programa. Ovde možemo saznati šta je to operativni sistem. Naučićemo i kakav sve aplikativni softver postoji.

Na START platformi vas čeka i Elektronski test - web aplikacija za proveru teorijskog znanja i pomoć u učenju
swr

računari danas

Upoznajemo se sa kratkom istorijom računara. Naučićemo nešto o bezbednosti i virusima. Videćemo da postoje različite licence i tipovi softvera i upoznaćemo se sa pojmom piraterije.

rac

Web

internet

Internet je postao nezaobilazan kada se priča o računarima. Ovde ćemo saznati kako Internet zaista funkcioniše. Naučićemo osnovne stvari o protokolima i upoznaćemo se sa servisima. Saznaćemo nešto i o komunikaciji i lepom ponašanju na Internetu.

int

web dizajn

Na početku bi bilo sjajno da naučimo nešto o dobrom (i lošem) web dizajnu. Kojih principa da se držimo kada organizujemo elemente na našoj stranici, kako da organizujemo sam web sajt i da ga optimizujemo za Internet pretraživače. Na ovom mestu ćemo organizovati i uvod u web tehnologije, kako bi nam bilo lakše da se snađemo pre nego što se ozbiljno udubimo u HTML i CSS.

web

html

Osnova svake web stranice je standard po imenu HTML. Ovde ćemo se upoznati sa njime i naučiti kako da kreiramo stranicu za web čitač.

htm

css

Druga stepenica ka kreiranju pravog web sajta je CSS. Ako smo u prethodnoj temi naučili kako da kreiramo web stranice, sada ćemo naučiti kako da im definišemo izgled. Ako želimo da pravimo jednostavne web sajtove, ove tri teme su sve što nam je potrebno!

Web Front je web aplikacija unutar naše START platforme za testiranje HTMLa, CSSa i JavaScripta
css

svg grafika

Na web-u možemo predstavljati i grafiku koju sami "crtamo" ili programiramo. Da bismo mogli da naučimo da kreiramo SVG, potrebno je da smo savladali HTML, CSS i XML.

svg

Osnove programiranja

algoritmi

Ako želimo da produbimo svoje znanje i naučimo da pravimo kompleksne web sajtove i web aplikacije, moramo da naučimo i nešto o programiranju. Ovde se obrađuju osnove programiranja - algoritmizacija problema, rad sa promenljivama, kontrola toka, strukture podataka.

Algoritmi su web aplikacija za crtanje algoritama (blok-dijagrama) i njihovo izvršavanje, unutar naše START platforme
alg

objektno-orijentisano programiranje

Kada znamo osnove, trebalo bi da naučimo i objektno-orijentisano programiranje. Svi moderni jezici danas, su objektno orijentisani ili bar zasnovani na objektima. Objektno programiranje je važno zbog svojih mogućnosti da olakša kreiranje i održavanje složenih aplikacija.

oop

računarska grafika

Najzanimljivije stvari često znaju da budu i najteže. Na ovom mestu ćemo se osvrnuti na posebnu klasu algoritama, onih koji se bave 2D i 3D grafikom. Ima dosta matematike, ali ako ikada poželimo da se bavimo programiranjem igara, ovu temu ne smemo da preskočimo!

grf

regularni izrazi

U programiranju često nailazimo na probleme vezane za rad sa tekstom. Regularni izrazi služe da definišemo čak i veoma kompleksne šablone za pronalaženje i zamenu teksta. Iako nisu strogo "programerska" tema, regularni izrazi su podržani u velikom broju modernih jezika i predstavljaju moćnu alatku u radu sa tekstom.

rgx

xml

XML je univerzalni standard za predstavljanje podataka. Ideja je da bude lak za mašinsku obradu, ali istovremeno i čitljiv ljudima.

xml

Front end web programiranje

javascript

Konačno dolazimo do jednog pravog programskog jezika. JavaScript se koristi na web stranicama i da bismo napravili neki program u njemu, nije nam potreban nikakav specijalan softver. Ako smo savladali osnove programiranja i osnove OOP-a, neće nam biti teško da razumemo ovaj programski jezik.

jsc

web dom

JavaScript je veoma moćna programerska mašina. Ali ta mašina se vrti u prazno ako nema na čemu da se primeni. Ovde se upoznajemo sa objektima koje web čitač pruža programu kako bi mogao da manipuliše elementima web stranice i samog čitača.

dom

canvas

Jedna od najpopularnijih novina koju je doneo HTML5 je mogućnost crtanja direktno iz JavaScripta, po "praznoj slici". Canvas se zadaje kroz HTML u web dokumentu, ali da bismo mogli da ga "popunimo" potrebno je da znamo JavaScript i grafičke algoritme.

cnv

Programiranje servera

php

Sve do sada opisane tehnologije su se bavile klijentskim delom web aplikacije, odnosno programiranjem za web čitač. Međutim, da bi aplikacija bila potpuna, mora imati i deo programa koji funkcioniše na serveru. PHP je besplatan i danas najrasprostranjeniji jezik za serversko web programiranje.

php

mysql

Naši podaci se obično nalaze u bazama podataka. Jezik SQL služi da pristupamo bazi podataka, čitamo, upisujemo, menjamo ili brišemo podatke iz nje.

Na START platformi smo pripremili i posebnu aplikaciju za testiranje SQL upita - SQL Panel
sql

web aplikacije

Konačno, ovde ćemo spojiti sve što smo naučili vezano za programiranje za web klijente i servere. Naučićemo kako da ih povežemo i prenosimo podatke.

app

sigurnost weba

Svaki malo složeniji sajt danas predstavlja više ili manje kompleksnu web aplikaciju. Hakerima je mnogo lakše da iskoriste slabosti web aplikacije nego da pokušavaju direktan napad na server. Ovde ćemo videti neke od najpoznatijih tipova napada i kako da se obranimo od njih.

sec

Kontakt

Hronološki