Hardver računara

Pre nego što počnemo da se bavimo ovim stvarima, trebali bismo da definišemo same pojmove hardvera i softvera.

Čak bi i to bila dobra definicija, samo malo nepotpuna - po njoj ispada da su hardver i softver dve nezavisne i odvojene stvari. Naprotiv, hardver i softver uvek idu ruku pod ruku. Štaviše, većinu današnjeg hardvera kontroliše ugrađeni softver (firmware).

Računarski hardver (hardware) je pojam koji označava sve fizičke (opipljive) delove računarskog sistema. U hardver spada kućište računara i sve komponente koje se nalaze u njemu, monitor, tastatura, miš i sl. Tu su i procesor i memorija i hard disk, kao i magistrale koje ih sve povezuju. Ovim terminom se danas u slengu često označava i mašinerija, alati i sl.

Programi koji kontrolišu rad računara su njegov softver (software). Kada se program nalazi u računaru, njegova fizička reprezentacija se ogleda u stanjima električnih preklopnika, magnetizaciji čestica na površini hard diska ili u ispupčenjima i udubljenjima na CD/DVD-u. Softver u računaru je neopipljiv, poput misli unutar ljudskog mozga.

Iako su hardver i softver različite stvari, u nekim situacijama možemo birati između ta dva. Konkretno, neki zadatak se može obaviti korišćenjem specijalizovanog harvera ili softverom na računaru opšte namene. Uvek je najbrži način obavljanja operacije kada postoji "sklopka" koja je posvećena samo tome. Sa druge strane, ako problem rešimo softverski, biće mnogo jeftinije, a isti hardver možemo koristiti za različite namene. Međutim, sama operacija će duže trajati, pošto hardver računara nije optimizovan za taj konkretni zadatak.

Računar i računarski sistem

Računar se već dosta dugo definiše kao sistem koji se sastoji iz procesora i memorije povezanih magistralama. Sa druge strane, računarski sistem se definiše kao računar povezan sa periferijskim uređajima.

Ipak, kada se govori o kompjuterima koje koristimo u svakodnevnom životu, obično se za ceo računarski sistem jednostavno koristi termin „računar“.

  1. A. Clements (2006): Principles of Computer Hardware, Oxford University Press, Don Mills
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.