Tipovi spoljne memorije

Unutrašnja RAM memorija ima par nedostataka – relativno mali kapacitet i gubljenje sadržaja ukoliko prestane napajanje strujom.

RAM memorija obično ima dovoljan kapacitet za podatke sa kojima trenutno radimo. Njen kapacitet se može povećati do određenog nivoa, ali to ni izdaleka ne bi bilo dovoljno (niti isplativo) za sve podatke i programe koji su nam potrebni. Sa druge strane, podaci u RAM-u ostaju zabeleženi samo dok je računar uključen. Ukoliko dođe do prekida napajanja, ako se računar zablokira ili resetuje, podaci će biti izgubljeni.

Spoljna memorija računaru pruža mogućnost snimanja podataka. Ovako snimljeni podaci ostaju zabeleženi i po isključivanju računara, a kapacitet spoljne memorije može biti mnogo puta veći od unutrašnje. Jedini nedostatak spoljne memorije je taj što je ona uvek višestruko sporija u odnosu na unutrašnju.

Odnos računara i spoljne memorije je takav da se ona može istovremeno posmatrati i kao memorija, pošto služi za beleženje podataka, i kao ulazno-izlazni uređaj, budući da računar šalje podatke prema spoljnoj memoriji prilikom snimanja i prima podatke prilikom čitanja.

Prema načinu pristupa podacima, memoriju uopšte možemo podeliti na:

Prema tehnologiji beleženja podataka, spoljnu memoriju možemo podeliti na:

Prema načinu rada sa medijem na kome se vrši snimanje, uređaje spoljne memorije delimo na:

Fajlovi i direktorijumi

Bez obzira na tip uređaja ili način zapisa, svakoj spoljnoj memoriji, koja se koristi u današnje vreme, zajedničko je to da se podaci snimaju u obliku niza bajtova koje nazivamo fajl („datoteka“). Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja, fajlovi su organizovani u logičke strukture preko sistema foldera i podfoldera („direktorijumi“). Ova struktura je suštinski struktura u obliku stabla gde se početni folder, koji sadrži sve ostale, naziva osnovni ili korenski (root) direktorijum.

Svaki uređaj spoljne memorije se pod Windows operativnim sistemom obeležava jednim slovom engleske abecede. Tako su za floppy disk jedinice rezervisana slova A i B, za primarni hard disk slovo C, a ostalim uređajima se dodeljuju naredna slobodna slova.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.