Pojam i tipovi softvera

Funkcionalan računar se sastoji iz dve komponente:

Ako niste, preporučujemo da se upoznate sa pojmom računarskog hardvera. Sam po sebi, čak i najbolji hardver ne znači mnogo bez programa koji ga pokreću i podataka sa kojima programi rade. Upravo ti programi i podaci čine softverski sistem računara. Kada se govori o softveru, praktično se uvek misli na računarske programe.

Softver se deli na tri značajne grupe programa:

Sistemski softver ne predstavlja samo "goli" operativni sistem. U njega spadaju svi pomoćni programi koji imaju veze sa radom samog računara, a ne sa nekom drugom oblašću. Ovakav softver čak i ne mora (a često i nije) da bude proizvod kompanije koja je napravila operativni sistem. U nastavku ovog dela, možete pročitati nešto više o sistemskom softveru.

Programski softver se (zavisno od tačke gledišta) nekad posmatra kao nezavisna kategorija, a nekad kao deo sistemskog softvera. Nama se nekako čini, pošto ovaj sosftver služi za kreiranje kako aplikativnog, tako i sistemskog softvera, da bismo ipak mogli da ga svrstamo u posebnu kategoriju. Da bismo napravili program za računar, koristimo programski jezik, a nešto više o tome možete pročitati u tekstu o programskim jezicima.

Aplikativni softver su praktično svi ostali programi koji računar pretvaraju u alat za poslovnu, grafičku, muzičku primenu. Pomoću ovih programa možemo komunicirati ili se zabavljati. Dakle, aplikativni softver je sve ono što možemo da radimo pomoću računara, a da nije vezano za sam računar. Softverom se bavimo na ovoj temi, pa slobodno nastavite da istražujete.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.