Poslovna grafika

Kompjuterska grafika se može koristiti i u poslovne svrhe i predstavlja jedan od važnijih faktora bilo koje poslovne prezentacije ili izveštaja. Već i postojeće Office aplikacije imaju odlične mogućnosti za kreiranje različitih grafikona i dijagrama, a ukoliko njihove mogućnosti nisu dovoljne, utoliko postoji i softver specijalizovan za kreiranje ove vrste grafike.


Primeri dijagrama u programu Edraw (EDrawSoft)

Suštinski, ovaj tip grafike je vektorski ali sa naglašenim mogućnostima povezivanja elemenata i rada sa tekstom. Slobodno crtanje je donekle zanemareno, a dijagrami se u najvećem broju slučajeva formiraju biranjem, uklapanjem i povezivanjem već postojećih elemenata.

Prezentacije

Aplikacije za kreiranje poslovnih/multimedijalnih prezentacija se uglavnom baziraju na jednom od dva pristupa. Prvi je kreiranje prezentacije kroz tzv. slajdove. Svaki slajd može sadržati tekst, grafiku, video i zvuk. Elementi unutar slajda mogu biti animirani automatski ili reagovati na akcije korisnika. Prelaz sa slajda na slajd takođe može biti animiran. Ovaj pristup podržavaju programi koji su deo različitih office paketa (Microsoft Office PowerPoint i OpenOffice Impress). Ove aplikacije su više namenjene kreiranju poslovnih prezentacija.

Prezentacija zasnovana na slajdovima u programu LibreOffice Impress

Drugi pristup tretira prezentaciju kao animaciju sa određenim brojem slika (frame-ova) u sekundi i ključnim frame-ovima raspoređenim na određenim pozicijama duž vremenskog toka. Ovi ključni frame-ovi sadrže početne i finalne pozicije elemenata prezentacije, koje se automatski menjaju tokom faznih frame-ova. Programi koji imaju ovakav pristup su tzv. multimedijski autorski softver (multimedia authoring software) i verovatno najpoznatiji su Flash i Director (Adobe). Ovakve prezentacije obično pružaju bogatije multimedijalno iskustvo u odnosu na prezentacije zasnovane na slajdovima.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.