Dužina JavaScript stringa

s.length dužina stringa izražena brojem znakova

Prilikom rada sa stringovima, gotovo nezaobilazan pokazatelj je dužina stringa. Dužina stringa se izražava brojem znakova. U taj broj ne ulaze samo cifre i slova, već bukvalno svi znakovi (razmaci, interpunkcija itd).

Dužina stringa je svojstvo string objekta. Zadaje se kao length. Vrednost je ceo broj, veći ili jednak nuli. Ako je string prazan, vrednost je nula.

var txt = "Ovo je novi string"; var duzina = txt.length;

Dužina stringa se može samo čitati - ne može se postavljati.

Dužina stringa

Dužina stringa se može saznati na jednostavan način.


  var prom = "Rođen za JavaScript!";
  var x = prom.length;  // x = 20
	

Vrednost promenljive x će biti 20 - toliko znakova ima u stringu prom.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.