JavaScript komentari

Navođenje komentara u JavaScript programu nam koristi da objasnimo delove programa. Ovo je neophodno ako radimo u timu, i ako naš program kasnije koriste i drugi programeri. Čak iako radimo sami, u praksi će nam se gotovo sigurno desiti da kada se, nekoliko nedelja kasnije, vratimo svom programu, više ne znamo koji deo programa čemu služi. Komentari nas spašavaju potrebe da analiziramo sopstveni program.

Takođe, ako želimo da neke naredbe privremeno isključimo iz programa, a ne želimo da ih obrišemo, možemo ih smestiti u komentar. Sve što se nalazi u komentaru, ignoriše se pri izvršavanju programa.

Postoje dva tipa komentara: linijski i blok komentar.

Linijski komentar se navodi sa dve kose crte (//) u nekoj liniji programa. Sve što se nalazi posle te dve kose crte, sve do kraja linije, predstavlja komentar.

... // tekst komenatara je sve do kraja linije ...

Blok komentar se navodi između znakova /* i */. Sve što se nalazi između ovih znakova, predstavlja komentar. Ovaj komentar može imati koliko god linija želimo.

... /* [linije komentara] */ ...

Primer JavaScript komentara

Evo našeg pređašnjeg primera JavaScript programa, ali sa ubačenim komentrima. Čak iako još uvek ne znamo skoro ništa o JavaScriptu, već nam se čini malo jasnije, zar ne?


 function promena(obj)
 {
  // obj.style.color = "#fff";  // ova linija je isključena, a da je nismo obrisali
  obj.style.color = "#ffc";  // ovde menjamo boju slova
  obj.innerHTML = "Ovo je novi tekst"; // ovde menjamo sadržaj elementa
 }

 /*
  Na ovom mestu u promenljivu x ubacujemo referencu na elemenat
  identifikovan kao "naslov", a onda ga prosleđujemo funkciji promena
 */
 var x = document.getElementById("naslov");
 promena(x);
  
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.