Matematičke konstante u JavaScriptu

Svojstva objekta Math, su u stvari matematičke konstante. Sve se navode velikim slovom.

Math.EOsnova prirodnog logaritma (otprilike 2.718)
Math.LN2Prirodni logaritam od 2 (otprilike 0.693)
Math.LN10Prirodni logaritam od 10 (otprilike 2.303)
Math.LOG2ELogaritam broja E za osnovu 2 (otprilike 1.443)
Math.LOG10ELogaritam broja E za osnovu 10 (otprilike 0.434)
Math.PIOdnos obima kruga i njegovog prečnika (otprilike 3.14159)
Math.SQRT2Koren iz dva (otprilike 1.414)
Math.SQRT1_2Recipročna vrednost korena iz dva (otprilike 0.707)

Logaritmi

Konstanta Math.E predstavlja osnovu prirodnog logaritma. U matematici se računa kao:

1 + 1/1 + 1/1*2 + 1/1*2*3 + 1/1*2*3*4 + ...

Math.E

Konstanta Math.LN2 predstavlja prirodni logaritam (logaritam za osnovu e) broja 2: ln(2), dok konstanta Math.LN10 predstavlja prirodni logaritam broja 10: ln(10).

Math.LN2 Math.LN10

Konstanta Math.LOG2E predstavlja logaritam broja E za osnovu 2: log2(e), dok konstanta Math.LOG10E predstavlja logaritam broja E osnovu 10: log(e).

Math.LOG2E Math.LOG10E

Trigonometrija

Konstanta Math.PI predstavlja odnos obima i poluprečnika kruga. Konstanta PI se često koristi u trigonometriji, kao i za predstavljanje uglova u radijanima. Npr. ugao od 90o = PI/2; ugao od 180o = PI, a pun krug, odnosno ugao od 360o = 2*PI.

Math.PI

Koreni

Konstanta Math.SQRT2 predstavlja vrednost korena iz dva, odnosno: sqrt(2), dok konstanta Math.SQRT1_2 predstavlja njegovu recipročnu vrednost: 1/sqrt(2).

Math.SQRT2 Math.SQRT1_2

Korišćenje konstanti


  // racunanje dijagonale kvadrata
  var dijagonala = stranica * Math.SQRT2;
  
  // jedan stepen u radijanima
  var stepen = Math.PI / 180;
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.