Transformacija JavaScript stringa

Da bismo uklonili nepotrebne razmake koristimo trim(), a da bismo konvertovali string u velika, odnosno mala slova koristimo toUpperCase() i toLowerCase(). Iako vrše transformaciju stringa, ovi metodi ne vrše zaista promene u originalnom stringu, već kreiraju novi string.

s.trim() Uklanja razmake sa početka i kraja stringa.
s.toUpperCase() Sva slova u stringu pretvara u velika slova.
s.toLowerCase() Sva slova u stringu pretvara u mala slova.

trim()

Metod trim() izbacuje vodeće i prateće razmake iz stringa, naravno ako ih ima.

var rez = str.trim();

toLowerCase()

Metod toLowerCase() sva slova u stringu pretvara u mala slova.

var rez = str.toLowerCase();

toUpperCase()

Metod toUpperCase() sva slova u stringu pretvara u velika slova.

var rez = str.toUpperCase();

Primeri transformacije

Transformisanje stringa metodima trim(), toLowerCase() i toUpperCase().


 var prom = "  MUdri  VODeničaR  ";
 var r1 = prom.trim();     // "MUdri  VODeničaR"
 var r2 = prom.toLowerCase(); // "  mudri  vodeničar  "
 var r3 = prom.toUpperCase(); // "  MUDRI  VODENIČAR  "
	
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.