Web

Servisi Interneta su u stvari usluge koje su korisnicima omogućene upotrebom Interneta i njegovom tehnologijom.

„Svetska mreža“ (WWW – World Wide Web) ili Web danas predstavlja osnovni servis Interneta, namenjen informisanju. U svom najosnovnijem obliku, tehnički se oslanja na HTTP protokol i HTML (HyperText Markup Language) standard. WWW je, u stvari, skup HTML dokumenata koji u sebi mogu sadržati tekst, grafiku, multimediju, pa čak i aplikacije.

HTML je standard koji omogućava kreiranje takvih dokumenata i, što je još važnije – njihovo povezivanje putem „linkova“ (hiperlinkovi, hiperveze). Linkovi su posebno označeni delovi dokumenta (reči, pojmovi, slike) koji korisniku omogućuju prelazak na neki drugi dokument. Tekst koji sadrži hiperlinkove naziva se „hipertekst“.

Svakoj stranici, odnosno podatku na Internetu, pristupa se preko njegove jedinstvene web adrese (URI – Universal Resource Identifier). Ova adresa obično sadrži oznaku protokola koji se koristi za prenos, domen, odnosno sajt na kome se fajl nalazi i, konačno, putanju do samog fajla. Npr:

protokol domen (sajt) putanja
http:// www.websajt.com /vazno/stranica.html

Skup od nekoliko stranica, koje se nalaze u okviru iste adrese, naziva se web sajt, odnosno web prezentacija. Stranice na prezentaciji su međusobno povezane linkovima, a na isti način mogu se povezivati i različite prezentacije. Obično su stranice prezentacije povezane i sadržajno, kao i izgledom, ali to nije obavezno.

Korisnici pristupaju web-u pomoću posebne aplikacije – web čitača (web browser). Ovo je poseban softver koji služi za pregled web sajtova - tzv. surfovanje.

 
Web čitači Firefox (mozilla.org) i Chrome (google.com/chrome)

Zbog brzog razvoja web-a i pridruženih standarda, web čitači postaju sve kompleksnije aplikacije – moraju uključiti poštovanje standarda za opis web dokumenta (HTML), standarda za formatiranje izgleda tih dokumenata (CSS), mogućnost izvršavanja bar jednog programskog jezika (JavaScript), mogućnost prikaza nekoliko tipova grafike (gif, jpg, png), video sadržaja (ogv, webm) i zvuka (oga), mogućnost proširenja putem ekstenzija i plug-inova, a sve to uz maksimalnu brzinu, bezbednost i udobnost „surfovanja“ po Internetu. Moderni web čitači omogućavaju izvršavanje čitavih web aplikacija u obliku Internet prezentacije.

WWW je toliko korišćen servis, da danas velika većina servisa ima mogućnost korišćenja putem Weba. Neki servisi su se samo preselilina web, pa tako imamo diskusione grupe u obliku foruma, e-mail u obliku webmail servisa, chat i video komunikaciju preko sajtova i sl. Neki drugi servisi su se razvili na webu - wiki sistemi, blogovi, društvene mreže.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.