Baza HTML dokumenta

Baza dokumenta predstavlja osnovu kod povezivanja dokumenta sa drugim stranicama ili resursima (slike, audio, video i sl).

Element <base> ima dve uloge - uspostavljanje početne URL adrese koja se koristi za sve relativne URL-ove i mesto otvaranja linkova (kao i zahteva serveru putem formi). Za uspostavljanje "baznog" URL-a koristimo parametar href, gde kao vrednost zadajemo željeni URL, a za mesto otvaranja linkova parametar target. Možemo navesti oba ili samo jedan od ovih parametara.

<base href="[url]" target="[prozor]" />

Unapred definisane vrednosti parametra target su:

Ovaj element se zadaje isključivo unutar zaglavlja, i to pre svih ostalih URL-ova (znači i pre učitavanja stilova, skriptova i sl). Da bismo ga zadali, koristimo oznaku <base>. Inače, ovaj element je dozvoljeno zadati samo jednom u HTML dokumentu.

Baza dokumenta

Primer navođenja baze.


 <head>
  ...
  <base href="http://www.nekisajt.com/" target="_blank" />
  ...
 </head>

 <body>
  ...
  <img src="slike/grafikon.jpg" />
  <a href="tekst/novo.html">Pročitajte tekst</a>
  ...
 </body>
	

U ovom primeru vidimo da se u dokumentu nalazi slika na URL adresi "slike/grafikon.jpg" i link koji korisnika vodi na URL adresu "tekst/novo.html". Oba URL-a su relativna, odnosno predstavljaju putanju do fajla u odnosu na neku polaznu tačku.

Ta polazna tačka je ovaj put zadata base elementom u zaglavlju, tako da su "prave" adrese traženih resursa "http://www.nekisajt.com/slike/grafikon.jpg" i "http://www.nekisajt.com/tekst/novo.html".

U primeru smo naveli i target parametar koji definiše podrazumevano mesto otvaranja za linkove, tako da kada korisnik klikne na link, on će se otvoriti u novom prozoru (ili kartici) web čitača. Ovo će važiti za sve linkove koji nemaju definisan "svoj" target.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.