HTML hiper-linkovi

Jedna od najvažnijih karakteristika HTML dokumenta je mogućnost da određeni delovi teksta budu proglašeni za linkove (tačnije "hiper-linkove"). Kada korisnik klikne na link, prelazi na stranicu koja ima veze sa linkom. Na taj način korisnici "surfuju" Internetom.

Za linkove koristimo oznaku <a>, (anchor). Da bi link "znao" kuda treba da vodi, oznaka mora imati i parametar href čija vrednost je URL koji predstavlja sajt ili stranicu na koju nas link vodi.

<a href="[url]">tekst linka</a>

Vrste linkova

Interni linkovi (koji vode ka drugim stranicama na našem sajtu) mogu biti apsolutni ili relativni.

Relativni URL-ovi vode ka željenoj stranici (ili fajlu) tako što navedu putanju u odnosu na trenutnu stranicu (tačnije direktorijum u kome se ona nalazi). Posle svakog direktorijuma, navodi se kosa crta (slash), a za naddirektorijum se koristi simbol "tačka-tačka", odnosno ... Na primer, to može izgledati ovako:

<a href="../../dir/dir/fajl">tekst linka</a>

Apsolutni URL-ovi vode ka željenom fajlu tako što kreću od osnovnog direktorijuma samog sajta. U tom slučaju URL mora početi kosom crtom. Na primer:

<a href="/dir/dir/fajl">tekst linka</a>

Eksterni linkovi

Linkovi ka drugim sajtovima su uvek apsolutni. URL uvek mora počinjati sa http://.

<a href="http://www.sajt.com/dir/dir/fajl">tekst linka</a>

Link za slanje e-maila

Ako želimo da napravimo link za našu e-mail adresu, koji će otvoriti program za elektronsku poštu kada korisnik klikne na njega, URL uvek mora počinjati sa mailto:.

<a href="mailto:ime@adresa.com">tekst mail linka</a>

Link na element unutar stranice

Pomoću linka možemo "nanišaniti" tačno određen element unutar stranice. Taj element mora biti identifikovan parametrom id. Na kraju URL-a u linku se navodi "taraba" (hash) posle koje navodimo identifikaciju željenog elementa.

<a href="stranica.html#element">tekst linka</a> NA STRANICI stranica.html mora postojati element identifikovan kao element. <p id="element">...</p>

U HTML5 standardu je definisana i posebna vrednost #top koja definiše povratak na početak stranice.

Mesto otvaranja linka

Ako želimo da se novi dokument ne otvori u istom prozoru na kome se nalazio link, možemo koristiti i parametar target.

<a href="[url]" target="[prozor]">tekst linka</a>

Unapred definisane vrednosti parametra target su:

Kontekst može biti novi prozor, kartica (tab) u web čitaču ili poseban okvir (frame) unutar stranice. Da biste u potpunosti razumeli vrednosti _parent i _top, pročitajte tekst o okvirima.

Snimanje linka

Ako želimo da podesimo da se ciljni fajl ne otvara u web čitaču već snima pod nekim nazivom, koristimo parametar download. Naravno, nikoga ne možemo prisiliti da fajl snimi pod tačno određenim nazivom, a naziv koji navedemo kao vrednost ovog parametra je samo početna vrednost koja je ponuđena korisniku.

<a href="[url]" download="[naziv fajla]">tekst linka</a>

Praćenje linka

U linku je moguće definisati instrukciju za web pretraživače (Google, Bing...) da prilikom indeksiranja sajta se slede zadati link. Dovoljno je u <a> oznaci zadati parametar rel sa vrednošću nofollow.

<a href="[url]" rel="nofollow">tekst linka</a>

Linkovi

Ovaj primer smo već videli kada smo proučavali parametre unutar HTML oznaka. Najprostiji primer zadavanja linka je kada zadamo samo adresu (URL) stranice na koju nas link vodi. Zato koristimo parametar href u kome navodimo URL do stranice. U pitanju je eksterni link (link ka drugom sajtu), koji naravno mora biti apsolutni.


	Morate kliknuti na 
	<a href="http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/buddha417367.html">
		ovaj link
	</a> 
	da biste pročitali tekst.
	

Slobodno kliknite na link da vidite da li radi...

p1

Kako bi onda izgledao interni link, i to relativni? Recimo da na našem sajtu imamo stranicu "primer.html", koja se nalazi u direktorijumu iznad onog na kome se nalazi naša trenutna stranica.


	Posetite stranicu <a href="../primer.html">primer</a> da biste videli kako link radi.
	

Slobodno kliknite na link da vidite da li radi...

p2

Pogledajmo sada kako funkcioniše link kome zadajemo da se uvek otvara u novom prozoru (ili kartici na modernijim web čitačima).


	Ovo je naš primer: <a href="../primer.html" target="_blank">LINK</a>.
	

Mesto otvaranja linka

Kada kliknete na link, stranica bi trebala da se otvori u novom prozoru/kartici web čitača, i to svaki put kada kliknemo na link, ma koliko to puta radili.

p3
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.