Struktura HTML dokumenta

Na početku HTML dokumenta navodimo specijalnu oznaku DOCTYPE, pomoću koje web čitač "zna" kog tipa je dokument koji sledi. U slučaju HTML dokumenta, navodi se "html".

Ceo dokument se nalazi unutar HTML oznake. Ova oznaka se navodi odmah posle oznake DOCTYPE.

Unutar HTML elementa, nalaze se dva odeljka. Prvi je odeljak zaglavlja i on se obeležava oznakom HEAD. Unutar ovog odeljka, navodimo specijalne oznake koje detaljnije opisuju sam dokument. Tu se takođe mogu naći i stilovi i skriptovi. Sadržaj ovog odeljka nije namenjen korisniku - ne vidi se u web čitaču.

Drugi odeljak predstavlja telo dokumenta i obeležava se oznakom BODY. Ova oznaka se navodi posle oznake HEAD. Unutar ovog odeljka se nalaze svi elementi sadržaja naše stranice - naslovi, pasusi i sl. Drugim rečima, sve ono što je namenjeno krisniku i što će web čitač prikazati.

<!doctype html> <html> <head> ... specijalne oznake zaglavlja </head> <body> ... sadržaj dokumenta </body> </html>

Primer HTML stranice

Pogledajte primer HTML stranice sa zadatom strukturom.


	<!doctype html>
	<html>

		<head>
			<meta charset="utf-8" />
			<title>Velike mudrosti</title>
		</head>

		<body>
			<h1>Velike mudrosti narodne baštine</h1>
			<p>Svaki vodeničar jeste mlinar, ali nije svaki mlinar vodeničar...</p>
		</body>
	
	</html>
	

Na stranici se prikazuje sadržaj definisan unutar odeljka body.

p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.