Kreiranje podlisti u HTML-u

Unutar bilo koje liste možemo smestiti pod-listu. Ovo je suštinski jednostavno, samo ne zaboravite najvažnije pravilo - unutar <ul> i <ol> oznaka, mogu se naći samo stavke liste!

To u stvari znači da se bilo koja pod-lista može naći samo unutar odgovarajućeg <li> elementa.

<ul> <li>...</li> <li>...</li> <li>... <ul> [stavke podliste] </ul> </li> <li>...</li> <li>...</li> </ul>

Pod-lista ne mora biti istog tipa kao nad-lista. To znači da možemo slobodno umetnuti numerisanu listu unutar neuređene i obrnuto.

Isto tako, broj nivoa pod-listi nije ograničen, tako da i pod-liste mogu imati svoje pod-pod-liste.

Primeri za liste

Primer umetanja neuređene liste kao pod-liste u uređenoj listi. Pod-listu ćemo umetnuti unutar druge stavke glavne liste.


	<ol>
		<li>prva stavka</li>
		<li>druga stavka
			<ul>
				<li>prva pod-stavka</li>
				<li>druga pod-stavka</li>
			</ul> 
		</li>  <!-- OVDE se tek završava druga glavna stavka!!!  -->
		<li>treća stavka</li>
	</ol> 
	

Prikazuje se kao...

p1

Hajde da zakomplikujemo malo. Sada ćemo umetnuti pod-liste unutar prve i druge glavne stavke, a onda ćemo unutar prve pod-stavke umetnuti pod-pod-listu! Glavna lista je numerisana, pod-lista je neuređena, a pod-pod-lista je ponovo numerisana.


	<ol>
		<li>prva stavka
			<ul>
				<li>prva pod-stavka prve stavke</li>
				<li>druga pod-stavka prve stavke</li>
			</ul> 
		</li>  <!-- OVDE se završava prva glavna stavka  -->
		
		<li>druga stavka
			<ul>
				<li>prva pod-stavka druge stavke
					<ol>
						<li>prva pod-pod-stavka</li>
						<li>druga pod-pod-stavka</li>
					</ol> 
				</li>  <!-- OVDE se završava prva pod-stavka!  -->
				<li>druga pod-stavka druge stavke</li>
			</ul> 
		</li>  <!-- OVDE se tek završava druga glavna stavka!!!  -->
		
		<li>treća stavka</li>
	</ol> 

Ovde smo namerno obojili stavke različitim bojama, kako biste lakše uočili šta je šta.

p2
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.