HTML prelom i nova tema

Prelom teksta i nova tema takođe vuku poreklo iz ranijih verzija HTML-a, kada su se koristili za formatiranje izgleda.

Prelom teksta

Da bismo napravili prelom teksta, koristimo oznaku <br>, (engl. break). Ovo je jednostruka inline oznaka, koja će na mestu gde je umetnuta napraviti prelazak u novi red, a tekst će istovremeno ostati unutar istog pasusa, odnosno bloka.

Tekst u prvom redu,<br />tekst u drugom redu i<br>tekst u trećem redu.

Nemojte koristiti oznaku <br> kako biste pravili razmak među delovima teksta. Za to se koriste pasusi, podešavaju margine i sl. Prelom teksta se koristi kada navodimo stihove ili adrese.

Prelom unutar reči

Web čitač će koliko je god moguće pokušati da sačuva cele reči unutar teksta. Ovo ponekad može loše da izgleda, pogotovu ako imamo veoma dugačke reči, a tekst je poravnat po obe margine. U tom slučaju, ako imamo dugačku reč za koju bismo želeli da se prelomi ako se pojavi na kraju reda, možemo koristiti element <wbr>, (engl. word break) da obeležimo poziciju preloma reči. Ovo je takođe jednostruka inline oznaka.

Tekst ... dugačka<wbr />reč ... nastavak teksta.

Promena teme

Jednostruka oznaka <hr>, (horizontal), se nekada koristila za umetanje horizontalne linije. Danas je ovaj element redefinisan i predstavlja "promenu teme unutar teksta". Zamišljeno je da se navede između pasusa (ili blokova teksta), kada treba preći na neku drugu temu.

Najbolje da to zamislite kao odvajanje delova poglavlja u romanu, kada pisac želi da promeni scenu.

U web čitačima se ovaj element i dalje prikazuje kao horizontalna linija. Prema tipu prikaza, spada u blok elemente.

<p>Pasus teksta</p> <hr> <p>Pasus teksta</p>

Primer

Već smo se sretali sa oznakom br, a sada smo je i "zvanično" upoznali.


	<p>
		O veliku mudrost počuj ti,<br>da svaki vodeničar mlinar je znaj,<br>
		ali kad misliš da suprotno važi,<br>
		da mlinar nije vodeničar kaži!
	</p>
	

Evo kako će ovaj pasus izgledati na stranici.

p1

Pogledajmo sada primer promene teme unutar teksta.


	<p>
		Vodeničar je posmatrao raskršće i pitao se kojim putem da krene. I levi i desni 
		put su izgledali potpuno isto - bezbedno koliko je u tim vremenima moglo da se 
		govori o bezbednosti na drumu. 
		Bez mogućnosti da sam odluči, slegnuo je ramenima i bacio novčić.
	</p>
	<hr>
	<p>
		Ako se pitate kakav bi bio ishod bacanja novčića u paralelnom univerzumu, 
		koji je po svemu suprotan našem, istina je da će novčić pasti na suprotnu stranu, 
		ali vodite računa - i sam novčić je obrnut, što znači da će rezultat 
		biti potpuno isti...
	</p>
	
p2
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.