Odeljak za navigaciju u HTML-u

Element navigacije <nav>, kreira posebnu, nezavisnu sekciju u dokumentu koja u sebi sadrži linkove.

Stranica može da ima više od jednog <nav> elementa, a unutar njega bi trebali da budu grupisani glavni linkovi. Na stranici mogu postojati i drugi linkovi koji nisu deo ovog elementa. Ovakva definicija je malo nedorečena, pošto se objašnjava da to mogu biti i linkovi na druge sajtove, na delove našega sajta, ali i linkovi unutar same strane. To bi ustvari značilo da su "glavni linkovi" ustvari ono što mi smatramo glavnim linkovima na stranici.

<nav> [linkovi] </nav>

Ne zaboravite da navigacija predstavlja posebnu sekciju na stranici, što znači da iskače van strukture dokumenta. To znači da unutar <nav> elementa opet možemo imati novu hijerarhiju naslova, počev od <h1>.

Pravite razliku između <nav> i <menu> elemenata. Navigacija se koristi za grupisanje linkova, dok se meni koristi za uvođenje interaktivnog menija na stranici (sadržao on linkove ili ne).

Primer

Evo jednog jednostavnog primera za uvođenje <nav> sekcije.


	<nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Glavna strana</a></li>
      <li><a href="dload.html">Download</a></li>
      <li><a href="support.html">Podrška</a></li>
      <li><a href="kontakt.html">Kontakt informacije</a></li>
    </ul>
  </nav>
		
p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.