HTML lista definicija

Ova lista se definiše oznakom <dl> (definition list ili description list). Lista definicija predstavlja poseban tip liste koja se najbolje može opisati kao rečnik pojmova. Unutar ovog elementa se mogu smestiti isključivo elementi kojima se uvode termini i elementi kojima se ti termini objašnjavaju, odnosno definišu.

Element koji služi za navođenje termina je <dt> (definition term), dok se za navođenje definicije koristi element <dd> (description).

<dl> <dt>[termin]</dt> <dd>[definicija]</dd> ... </dl>

Iako je uobičajeno da se navode parovi termin-definicija, dozvoljeno je i navesti više termina, a onda jednu zajedničku definiciju, kao i jedan termin i više definicija za njega.

<dl> <dt>termin 1</dt> <dt>termin 2</dt> ... <dd>zajednička definicija</dd> ... <dt>termin</dt> <dd>definicija 1</dd> <dd>definicija 2</dd> ... </dl>

Primer

Primer liste definicija koji obuhvata sve moguće slučajeve zadavanja termina i njihovih definicija.


<dl>
 <dt>Internet</dt>
 <dd>Globalna računarska mreža.</dd>
 <dt>Web</dt>
 <dd>Najpoznatiji servis Interneta koji služi za pregled web sajtova.</dd>

 <dt>Kompjuter</dt>
 <dt>Računar</dt>
 <dd>Mašina koja manipuliše podacima na osnovu unapred zadatog programa.</dd>
 
 <dt>Miš</dt>
 <dd>Ulazni uređaj u grafičkom okruženju.</dd>
 <dd>Mali glodar koji služi kao inspiracija za mnoge crtane junake.</dd>
</dl>
    
p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.