WEBnSTUDY.com
HTML

Naziv HTML dokumenta

Naziv dokumenta predstavlja tekst koji se pojavljuje u toolbar-u web čitača, odnosno kartici u kojoj je otvorena naša stranica.

Sam naziv se zadaje jednostavno, pomoću oznake <title>. Ova oznaka sme da se pojavi samo unutar zaglavlja HTML dokumenta.

<title>Naziv dokumenta</title>

Unutar ovog elementa smemo da unesemo samo čist tekst, bez ikakvih dodatnih oznaka. Dozvoljeno je uvesti samo jedan <title> element.

Navođenje naziva dokumenta

Ovo je jedna od najjednostavnijih oznaka.


	<!doctype html>
	<html>

		<head>
		    ...
			<title>Naslov</title>
			...
		</head>

		<body>
		    ...
		</body>
	
	</html>

Jednostavno se zadaje i nema nikakve parametre.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.