Naziv HTML dokumenta - <title>

Naziv dokumenta predstavlja tekst koji se pojavljuje u title-baru web čitača, odnosno kartici u kojoj je otvorena naša stranica.

Sam naziv se zadaje jednostavno, pomoću oznake <title>. Ova oznaka sme da se pojavi samo unutar zaglavlja <head> HTML dokumenta.

<title>Naziv dokumenta</title>

Unutar ovog elementa smemo da unesemo samo čist tekst, bez ikakvih dodatnih oznaka. Dozvoljeno je uvesti samo jedan <title> element.

Navođenje naziva dokumenta

Ovo je jedna od "najlakših" oznaka za korišćenje i razumevanje.


<!doctype html>
<html>
 <head>
  ...elementi zaglavlja
  <title>Naziv</title>
  ...ostali elementi zaglavlja
 </head>
 <body>
  ...elementi stranice
 </body>
</html>

Kao što vidimo, jednostavno se zadaje i nema nikakve parametre.

html-title-sr
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.