Programerski primeri u HTML-u

Istina je da su prvi korisnici Interneta bili hakeri, programeri i drugi kompjuteraši svih oblika i boja. Tako je i sam Internet prepun resursa, materijala, uputstava i primera upravo iz oblasti računarstva i programiranja.

Sasvim je logično bilo da se u HTML ubace specifične oznake koje su namenjene prikazu računarskog programa. Ove elemente koristimo kada želimo da napravimo neke "programerske" primere.

Kompjuterski program

Oznakom <code> se definiše program (ili njegov deo) za računar (tzv. "listing").

<code>naredbe kompjuterskog programa</code>

Rezultat rada programa

Tamo gde postoji i program, obično treba da opišemo i kakav rezultat daje na ekranu. Dakle oznaku <code> koristimo kada želimo da prikažemo kako izgleda deo programa, a <samp> kada želimo da prikažemo šta je rezultat njegovog rada.

<samp>rezultat programa</samp>

Ulaz sa tastature

Ako se prilikom rada programa zahteva da se unesu neke vrednosti (da bi se dobio određen rezultat koji želimo da predstavimo), koristimo oznaku <kbd> da unutar nje navedemo "šta se kuca sa tastature".

<kbd>ulaz sa tastature</kbd>

Promenljiva

Oznaku <var> koristimo kada navodimo promenljivu, bilo da govorimo o matematičkoj formuli, bilo da opisujemo program.

<var>promenljiva</var>

Primer

Evo kako bi u HTML-u izgledalo predstavljanje jednog JavaScript programerskog primera:


 <p>Primer programa u JavaScriptu, koji računa zbir brojeva od 1 do N:</p>

 <code>
  var N = parseInt( window.prompt("Uneste broj N") );
  var zbir = 0;
  for (var i=1; i<=N; i++) {
   zbir += i;
  }
  console.log("Zbir je: " + zbir);
 </code>
 
 <p>
  Ako bismo sa tastature uneli sledeću vrednost: <kbd>5</kbd> 
  rezultat programa bi bio: <samp>15</samp>.
 </p>

 <p>
  Ovo je zato što se promenljiva <var>zbir</var> povećava
  sa svakom novom vrednošću promenljive <var>i</var>. 
 </p>
 
p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.