WEBnSTUDY.com
HTML i CSS Vežbe

HTML i CSS Vežba 4

Skinite arhivu sa potrebnim fajlovima za izradu ove vežbe i raspakujte je u svom folderu.

Izgled urađene stranice

Ovde nećemo nabrajati zadatke. Sve što se traži, navedeno je u samom dokumentu. Dokument je dat kao polu-završeni HTML, a naglasak je na kreiranju CSS-a. Od HTML-a je potrebno napraviti osnovnu tabelu i listu sa linkovima. Glavni izazov će biti kreiranje CSS stilova. Najviše zadataka se odnosi na box model, ali i od svega ostalog ima ponešto. Takođe će biti potrebno primeniti CSS i na tabelu.

Za stvari koje nisu zadate, pogledajte sliku (u arhivi koju skidate, nalazi se slika u većoj rezoluciji nego ovde).

Podsetnik

...i na kraju

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.