CSS atributi fonta

Najosnovniji (i najlakši za učenje) su atributi koji određuju izgled slova.

font-family Izbor fonta za ispis teksta
font-size Veličina slova.
font-weight Podebljan (masni) ispis.
font-style Kurzivan (zakošen) ispis.
font-variant Običan ili small caps ispis.
font-stretch Rastezanje (ili sabijanje) slova po horizontali.
line-height Visina linije teksta.
font Kompleksan atribut za podešavanje više osobina fonta istovremeno.

font-family

Ovaj atribut određuje font (izgled slova) kojim se ispisuje tekst. Moguće je navesti bilo koji font koji postoji na računaru korisnika, a unapred definisane vrednosti su:

Kao vrednost se može navesti i lista fontova, pri čemu se oni odvajaju zarezom. Web browser prvo pokušava da prikaže prvi, pa ako taj ne postoji na računaru prelazi na sledeći itd.

font-family: sans-serif; font-family: "Courier New"; font-family: "Calibri", "Times New Roman", serif;

font-size

Ovaj atribut određuje veličinu slova. Veličina može biti zadata kao metrika ili procentualna vrednost.

font-size: 12pt; font-size: 50%;

font-weight

Ovaj atribut određuje debljinu slova kojim se ispisuje tekst. Najčešće se koristi za postizanje efekta masnog (bold) teksta.

Unapred definisane vrednosti su:

Ovi brojevi koji se mogu zadati kao vrednosti nisu zaista metrike, već unapred definisane "reči", isto kao i "bold", "normal" i sl. Uz njih se ne navodi nikakava merna jedinica.

font-weight: bold; font-weight: 800;

font-style

Ovaj atribut određuje da li su slova kurzivna (italic). Unapred definisane vrednosti su:

font-style: italic;

font-variant

Ovaj atribut određuje da li su slova ispisana kao small caps (mala slova se ispisuju kao velika ali smanjenim fontom). Unapred definisane vrednosti su:

font-variant: small-caps;

font-stretch

Ovim atributom se definiše rastezanje teksta. Moguće vrednosti su:

font-stretch: expanded;

line-height

Ovaj atribut označava visinu linije teksta. Obično se zadaje kao dekadna vrednost bez jedinice mere.

line-height: 1.5; line-height: 18pt; line-height: normal;

font

Atribut font predstavlja prečicu kojom se istovremeno definiše više podešavanja za font. Redosled zadatih vrednosti jeste bitan.

font: italic small-caps bold 12pt /1.5 sans-serif; font: bold 1.2em monospace;

Primer

Ovde vidimo dva načina na koje možemo zadati praktično iste parametre. U prvom stilu vrednosti su zadate pomoću pojedinačnih atributa, dok su u drugom te iste vrednosti zadate pomoću kompleksnog atributa font.


 .s1 {
  font-family: "Times New Roman",serif;
  font-size: 12pt;
  font-weight: bold;
  line-height: 1.5;
 }

 .s2 {
  font: bold 12pt /1.5 "Times New Roman",serif;
 }
 

Pogledajte primer svega o čemu smo ovde pisali...

css-txt-font-sr
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.