Kreiranje CSS stilova

Više deklaracija je moguće grupisati u stil, na sledeći način:

deklaracija; deklaracija; deklaracija; ...

Kao što vidimo, deklaracije se međusobno odvajaju tačkom-zarezom. Ne moraju se navoditi jedna ispod druge - ako želimo, možemo ih sve navesti čak i u jednom redu.

Inline stilovi

Ovako grupisane CSS deklaracije mogu se primeniti na bilo kom HTML elementu, pomoću parametra style. Tako primenjen stil nazivamo inline stil.

<oznaka style="deklaracija; deklaracija; deklaracija; ...">...</oznaka>

Pogledajte primer, kako biste videli neke konkretne slučajeve korišćenja parametra style.

Grupisanje CSS deklaracija

Ovde imamo više CSS deklaracija zadatih unutar HTML oznaka pomoću parametra style.


    <h1 style="font-size:14pt; color:red;">Naslov teksta</h1>
    <p style="font-size:10pt; color:gray; text-align:center;">
	    Tekst u pasusu je centriran, ima veličinu 10 pointa i sivu boju.
    </p>

Navedeni primer izgleda ovako:

Naslov teksta

Tekst u pasusu je centriran, ima veličinu 10 pointa i sivu boju.

Nemojte se brinuti ako ne razumete odmah sve CSS atribute koje smo ovde naveli. Naučićemo ih sve vrlo uskoro.

Za nestrpljive, evo kratkog objašnjenja: color služi za podešavanje boje teksta, font-size za podešavanje veličine slova, a text-align za poravnanje teksta.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.