WEBnSTUDY.com
CSS

CSS selektori

Već smo videli kako se više deklaracija grupiše u stil. Takođe smo videli i kako da primenimo takve stilove na naš HTML dokument. Naučili smo da to nije baš preporučljivo, ali isto tako i da ponekad možemo da pribegnemo tom rešenju.

Međutim, u najvećem broju slučajeva, pribeći ćemo drugačijoj strategiji - pripremićemo CSS stilove unapred, a onda ćemo ih samo koristiti u HTML-u!

Da bismo to uspeli da uradimo, mora postojati način da nekako "proglasimo" da se određeni stil primenjuje na neki HTML element. Ovo postižemo tako što stil kreiramo pod tzv. "selektorom". Selektor suštinski predstavlja pravilo koje web čitaču govori na koje HTML elemente se stil primenjuje.

Kada pripremamo CSS, to izgleda ovako:

selektor { deklaracija; deklaracija; deklaracija; ... }

Kao što vidimo, naše deklaracije se nalaze unutar vitičastih zagrada, a ispred svega se navodi selektor.

Univerzalni selektor

Univerzalni selektor je onaj od koga sve počinje. To je selektor koji važi za svaki HTML element! Navodi se retko, ali se često podrazumeva. Obično ga koristimo na početku kako bismo svim elementima odredili neki bazični stil. Na primer, pomoću univerzalnog selektora svim HTML elementima u "jednom dahu" možemo isključiti margine.

Za univerzalni selektor koristimo zvezdicu. To znači da bi njegova definicija izgledala ovako:

* { deklaracija; deklaracija; deklaracija; ... }

Pogledajte kako smo u primeru isprobali univerzalni selektor.

Univerzalni selektor

Najpre ćemo definisati CSS. Ovo je vrlo jednostavan stil sa univerzalnim selektorom i služi da svakom elementu isključi margine i dodeli crvenu boju.


  * {
  	color: red;
  	margin: 0px;
  }
  

Ovo je naš HTML:


  <h1>Naslov</h1>

  <p>Ovo je tekst u prvom pasusu.</p>

  <p>
	  Ovo je tekst u drugom pasusu. Kao što vidite, svaki element ima tekst crvene boje, 
	  a nema nikakvog razmaka jer su margine svima isključene.
  </p>
			

Rezultat bi izgledao ovako:

Naslov

Ovo je tekst u prvom pasusu.

Ovo je tekst u drugom pasusu. Kao što vidite, svaki element ima tekst crvene boje, a nema nikakvog razmaka jer su margine svima isključene.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.