CSS formatiranje tabela

Tabele su uvek bile prilično specifični delovi HTML dokumenta. Čak se i neki CSS atributei ponašaju drugačije kada se primene na tabele.

OKVIRI (border) se mogu zadati za tabelu (<table>), ali prikazaće se samo kao okvir cele tabele - neće uticati na prikaz linija redova i ćelija. Ako želimo da se linije pojave i oko ćelija, moramo ih eksplicitno definisati i za <td> elemente. Za redove (<tr>) ne možemo zadati okvire (biće ignorisani).

VERTIKALNO PORAVNANJE (vertical-align) se može zadati za <td> elemente i tada se odnosi na sadržaj ćelije (može imati vrednosti top, middle i bottom).

POZADINA (boja ili slika) se može zadati bilo za celu tabelu, redove ili same ćelije. Ne očekujte da se pozadina i drugi atributi primenjuju na kolone.

UNUTRAŠNJE MARGINE (padding) se mogu zadati za <td> elemente ili celu tabelu (<table>).

 
Unutrašnje margine i okviri za tabelu i ćelije

Osim drugačijeg ponašanja već poznatih CSS atributa kada se radi sa tabelama, imamo i nekoliko njih koji su namenjeni samo formatiranju tabela.

display Tabele su suštinski blok elementi, ali u CSS-u postoji više vrednosti atributa display koje se odnose na tabelu i njene elemente
table-layout Način iscrtavanja tabele
caption-side Pozicija caption elementa (naslova) tabele, ako postoji
border-collapse Definiše da li su linije okvira ćelija razdvojene ili se uklapaju jedna u drugu
border-spacing Razmak između ćelija tabele
empty-cells Definiše da li se iscrtavaju i prazne ćelije

Pročitajte lekciju, a onda se vratite ovde i pogledajte još nekoliko praktičnih primera.

css-spec-tabela-sr

display

Atribut display definiše način prikaza elementa. Ovaj atribut se koristi u više različitih slučajeva, međutim postoje vrednosti koje se odnose na tabelu i njene elemente. Moguće vrednosti vezane za tabele su:

Ovo u stvari znači da bilo kom elementu (npr. <div> bloku) možemo dodeliti ponašanje i izgled kao što ga ima tabela. Na ovaj način možemo organizovati izgled stranice bez korišćenja "pravih" tabela, što se ne kosi sa pricipom semantičkog definisanja HTML sadržaja. Ovo ima smisla raditi dok ne "zažive" grid-ovi i flex-box-ovi (pa čak i tada, zbog kompatibilnosti sa starijim web čitačima).

display: [vrednost]

table-layout

Ovaj atribut definiše način na koji web čitač određuje širinu tabele i ćelija (kolona). Moguće vrednosti su:

Vrednost auto znači da se tabela uobičajeno iscrtava tako što širina svake kolone zavisi od sadržaja u ćelijama. Web čitač uvek najpre pokušava da prikaže sve sadržaje u jednom redu, sve dok se tabela ne raširi koliko god može. Tada će sadržaji ćelija "gurati" iznutra svoje kolone, a web čitač će prema svom algoritmu balansirati njihove konačne širine.

Sa druge strane, ako se zada vrednost fixed, web čitač će iscrtati tabelu prema zadatim veličinama. Sama tabela će imati širinu definisanu pomoću width CSS atributa, a ćelije će imati širine definisane za <col> elemente (ako vam atribut width nije poznat, u njemu smo pisali u tekstu Dimenzije CSS elementa). Ako kolone nisu definisane u tabeli (što često bude slučaj) gledaće se širine zadate u ćelijama prvog reda. O načinu definisanja kolona u ćelijama, pročitajte u tekstu Kolone u HTML tabelama.

table-layout: [vrednost]

caption-side

Tabela može imati definisan naslov, pomoću <caption> elementa. Naslov se uobičajeno prikazuje iznad tabele, ali njegovu poziciju je moguće promeniti. Više o ovom elementu pročitajte u tekstu Osnovna HTML tabela. Moguće vrednosti su:

Ovo su vrednosti koje su definisane u svim web čitačima. U budućnosti će biti dodate i nove, ali za sada se držimo ovoga što je sigurno.

caption-side: [vrednost]

border-collapse

Ovaj atribut definiše način iscrtavanja linija okvira (podsetnik: CSS okviri) ćelija tabele. Okviri mogu biti iscrtavani zasebno, ili "upadati" jedan u drugi - kao što je uobičajeno ponašanje kod margina (podsetite se u tekstu CSS margine). Moguće vrednosti su:

Normalno se svaka ćelija iscrtava zasebno, što znači da ako zadamo debljinu okvira od 1px, takav okvir će se iscrtavati oko svake ćelije, što znači da će linija oko svake ćelije izgledati kao da ima 2px debljine (ako ćelije nisu razmaknute).

Ako želimo da obezbedimo prikaz tabele na kakav smo navikli, zadaćemo vrednost collapse, kako bi izazvali preklapanje okvira.

border-collapse: [vrednost]

border-spacing

Pomoću ovog atributa definišemo koliki je razmak između ćelija, ali samo ako se ćelije iscrtavaju posebno, odnosno ako za atribut border-collapse važi vrednost separate. Moguće vrednosti su:

Razmak između ćelija tabele

Moguće je zadati jednu ili dve vrednosti. Ako se zada jedna vrednost, odnosi se na sve razmake između ćelija. Ako se zadaju dve vrednosti, prva predstavlja razmake među ćelijama po horizontali, a druga po vertikali.

border-spacing: [metrika] border-spacing: [horiz] [vert]

Ako je zadata i unutrašnja margina (padding) za celu tabelu, onda će razmak ivičnih ćelija od ivice tabele biti jednak zbiru unutrašnje margine tabele i razmaka ćelija.

empty-cells

Prazne ćelije mogu i ne moraju biti iscrtane. Ako se ne iscrtavaju, onda se na njihovom mestu u tabeli prikazuje "rupa". Moguće vrednosti su:

Ako se zada vrednost da se prazne ćelije vide, onda će biti prikazani i njihovi okviri i pozadina (boja ili slika). U suprotnom, izgledaće kao da ćelija ne postoji.

empty-cells: [vrednost]

Primeri

Formatiranje tabele se može zadati sasvim jednostavno, menjajući default izgled tabela preko HTML selektora.


 <style>
  table {
   background-color: #eee;
   border-collapse: collapse;
   border-spacing: 0px;
   empty-cells: show;
  }
  td {
   border: 1px #000 solid;
   padding: 4px;
  }
 </style>
 ...
 
 <table>
  <tr>
   <td>A</td> <td>B</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>C</td> <td>D</td>
  </tr>
 </table>
 
 1. Mozilla Developer Network, CSS Reference
 2. onenaught.com, Use CSS display:table for Layout
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.