Konverzija u dekadni sistem

Binarni brojevi se sastoje iz samo dve cifre - nule i jedinice. To znači da binarni sistem ima osnovu 2. Kada smo računali vrednost dekadnog broja, naučili smo da se svaka cifra množi svojom "težinom", koja zavisi od njene pozicije. "Jačina" cifre se dobija kada stepenujemo osnovu sistema sa pozicijom cifre. Na taj način računamo vrednost bilo kog broja u bilo kom sistemu. Pokušajmo da izračunamo vrednost binarnog broja 10010111.

7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 1 0 1 1 1
1*27 0*26 0*25 1*24 0*23 1*22 1*21 1*20
1*128 0*64 0*32 1*16 0*8 1*4 1*2 1*1
128 0 0 16 0 4 2 1

Kada saberemo dobijene vrednosti za svaku cifru, dobijamo ukupnu vrednost broja, koja iznosi 151. Dakle:

(10010111)2 = 128 + 16 + 4 + 2 + 1 = (151)10

Ko što vidimo, nije teško. Hajde da probamo to isto samo sa heksadekadnim brojem. Heksadekadni brojevi imaju ukupno 16 cifara (od 0 do F). Izračunaćemo vrednost broja 2C7.

2 1 0
2 C 7
2*162 12*161 7*160
2*256 12*16 7*1
512 192 7

Ponovo, sabiramo sve dobijene vrednosti i dobijamo rezultat 711:

(2C7)16 = 512 + 192 + 7 = (711)10

Dakle, za prevođenje broja dekadni, potrebno je samo da znamo osnovu tog sistema brojeva (koliko mogućih cifara se koristi za zapis broja).

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.