WEBnSTUDY.com
Računarski sistem

Predstavljanje grafike

Kao što znamo, slika koju vidimo na monitoru sastoji se iz velikog broja tačaka (piksela). Što tačkica ima više, one su manje i slika izgleda prirodnije.

Na uvećanom detalju ove fotografije vidimo da se ona u stvari sastoji iz velikog broja tačkica, od kojih je jedna izdvojena za primer – njena boja dobijena je kao RGB kombinacija (149, 166, 167)

Svaka tačka ima svoju boju. Za prikaz na ekranu koristi se trobojni (RGB – Red-Green-Blue) kolorni sistem. To znači da se svaka boja formira kao kombinacija tri osnovne boje – crvene, zelene i plave. Ako su sve tri komponente na minimumu, u pitanju je crna boja, sve tri komponente na maksimumu daju belu boju, pojačane crvena i zelena daju žutu boju, itd.

RGB sistem za prikaz boja na ekranu je osmobitni, što podrazumeva da je za svaku od tri komponente odvojeno po 8 bitova, odnosno 1 bajt. Najmanja vrednost koja se može smestiti u jedan bajt je 0, a najveća FF, odnosno 255, što znači da je za prikaz jedne tačkice potrebno izdvojiti 3 bajta. Na taj način se boja svakog piksela kodira u brojeve, pa se tako i slika na računaru jednostavno beleži kao niz bajtova. Inače, maksimalan broj različitih boja, odnosno kombinacija komponenti koji je moguć, iznosi 256 * 256 * 256, odnosno otprilike 16,7 miliona boja – takozvani true color.

Programi za grafiku obično nude izbor nekoliko različitih kolornih sistema (engl. colorspace) za kreiranje slike (RGBA, RGB-16, HSV, CMYK...), ali treba da znamo da se, bez obzira na to, slika za prikaz na ekranu uvek pretvara u RGB. Inače, ove druge sisteme boja koriste grafički profesionalci za posebne namene (priprema za štampu, teksture za igre i sl.)

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.