Korišćenje kalkulatora

Uz Windows XP se, pored ostalih programa, isporučuje i Kalkulator (Calculator) - program namenjen računanju. U pitanju je softverska verzija običnog kućnog digitrona. Kalkulator ima i mogućnost konverzije brojeva iz jednog sistema u drugi, uz ograničenje da to radi samo sa celim brojevima.

Windows XP Kalkulator - izbor prikaza
Ako se kalkulator otvori u standardnom prikazu,
potrebno je da izaberemo napredni prikaz kako bismo dobili sve mogućnosti
Windows XP Kalkulator - izbor brojevnog sistema
Najpre biramo sistem brojeva (npr. "Dec" za dekadni) i onda unosimo broj
Windows XP Kalkulator - izbor brojevnog sistema za prikaz
Zatim samo izaberemo sistem u koji konvertujemo (npr. "Bin" za binarni) i pogledamo rezultat

Windows 7 ima napredniju verziju Kalkulatora kod koga je za konverzije iz sistema u sistem potrebno izabrati specijalizovani programerski prikaz (View -> Programmer). Ovo je praktično jedina razlika, a princip rada je isti. U "programerskom" prikazu je decimalna tačka isključena, što znači da i ovde možemo konvertovati isključivo cele brojeve.

Windows 10 takođe donosi izmene u ovom programu, ali one ne utiču previše na zadatak konverzije brojeva iz jednog sistema u drugi.

Windows 10 Kalkulator - glavni meni Windows 10 Kalkulator - izbor prikaza
Na početku lociramo glavni meni i u njemu izaberemo programerski prikaz
Windows 10 Kalkulator - izbor brojevnog sistema Windows 10 Kalkulator - unos broja
Zatim biramo sistem brojeva (npr. "HEX" za heksadekadni) i onda unosimo broj - dok to radimo, odmah vidimo i konvertovane vrednosti
Windows 10 Kalkulator - izbor brojevnog sistema za prikaz
Na kraju, ako želimo, možemo izabrati i sistem u koji konvertujemo (npr. "BIN" za binarni) i vidimo rezultat

Ubuntu Calculator

Ubuntu takođe ima svoju verziju Kalkulatora. I ovde je za konverziju potrebno izabrati programerski režim rada (Mode -> Programming). I ovaj kalkulator može konvertovati samo cele brojeve.

Ubuntu Kalkulator
Ubuntu Calculator radi po sličnom principu kao i Windows-ov

Princip rada je sledeći:

  1. U padajućoj listi biramo sistem iz koga konvertujemo (npr. binarni)
  2. U polju unosimo broj u izabranom sistemu
  3. Odmah ispod polja za unos vidimo vrednosti u ostalim sistemima (oktalni, dekadni i heksadekadni)
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.